ADVOCATEN

Capucienenlaan 63

9300 Aalst

Tel. (053) 77 77 48

Fax (053) 77 16 27

info@cap63.be

Rek.Nr. 393-0037557-10

Wat kost dat ?

Algemeen en bij een eerste advies , mag U rekenen op een bedrag van 150 tot 175 € per uur , naar gelang de specialiteit .

Bij incasso via gerechtelijke procedure is het de betrachting dat U zonder al te veel kosten uw factuurbedrag volledig  recupereert ;  de tussenkomst door tegenpartij via een rechtsplegingsvergoeding kan dit mogelijk maken.

 

Erelonen en Kosten

Overigens wordt het ereloon of het uurtarief niet alleen bepaald door de financiële  draagkracht van de cliënt, maar ook door de belangrijkheid, de hoogdringendheid en of  de moeilijkheid van het dossier.

Er wordt steeds met U nagegaan welke de slaagkansen voor U zijn, welke kosten een procedure kan meebrengen of er tussenkomst kan zijn via een Rechtsbijstandsverzekering en of U al dan niet recht heeft op een Pro-Deo advocaat.

Dit alles wordt met U besproken en U medegedeeld bij een eerste gesprek. U mag er evenwel van uitgaan dat een ereloon altijd gemiddeld 150 euro per uur zal bedragen, ook dus een eerste advies bij een eerste gesprek.

Tot slot er U ook op wijzen dat vanaf 01 januari 2014 ook advocaten onderworpen zijn aan de BTW wetgeving , wat inhoudt dat de kost van uw advocaat met 21% stijgt ...

TARIEVEN