ADVOCATEN

WIE ZIJN WE?

Advocatenkantoor De Bruyn & Co bestaat sedert 1977.

Er zijn meerdere advocaten op het kantoor die elkaar aanvullen

binnen de verschillende takken van het recht en een adequate

dienstverlening geven aan zowel  bedrijven als particulieren.

 

Incasso , Handelsrecht, koop en verkoop, huur en handelshuur, invorderingen en slechte betalers, algemene bedrijfsproblematiek, overeenkomsten, handelsonderzoek, vereffening of begeleiding van bedrijven in moeilijkheden, verzekeringen …

Arbeidsrecht : uw rechten en plichten als werkgever of als werknemer, contracten, ontslagen, vergoedingen, beschermde werknemers, arbeidsongevallen of arbeidsbescherming

Sociaal Recht : uw  sociale zekerheid, uw rechten tegenover de bevoegde instanties zowel als ondernemer, zelfstandige of  als werknemer.

Sociaal Strafrecht: onderhandelingen met en bijstand bij problemen met de sociale inspectie of verdediging op strafrechtelijk gebied bij inbreuken op arbeid en sociale wetgeving.

Vreemdelingenrecht : hoe buitenlandse werknemers tewerkstellen , welke rechten heeft U als buitenlander, hoe uw verblijfsvergunning regelen …

Aannemings-en Bouwrecht: alles wat met bouwen en verbouwen te maken heeft.

Verkeersrecht, verkeersinbreuken,  slachtoffers en beklaagden bij inbreuken op de Verkeerswetgeving , wanneer U betrokken bent bij een ongeval of vervolgd wordt voor een verkeersovertreding of wanneer U geconfronteerd wordt met de gevolgen van alcoholintoxicatie en of dronken sturen.

Horeca : Bijzondere aandacht tevens op het gebied van horeca voor brouwerijcontracten en andere problemen binnen de horeca zoals huurhernieuwing en handelshuur, uw vastgoed uw personeel of leveranciersovereenkomsten.

Familie-en Jeugdrecht advies en bijstand bij familieproblemen, huwelijksperikelen of andere gezinsproblematiek, ook binnen het kader van holebi rechten.